یاداشتهای یک بیمه چی دوست داشتنی

من یه دختر شاد و سرشارم لیاسنس بیمه دارم وتو یه شرکت نیمه خصوصی معتبر بیمه ای کار میکنم کارم رو دوست میدارم و عاشق زندگیم ام از کودکی به ثبت روزانه هام علاقه داشتم اینجا از روزانه هام مینویسم تا فراموشم نشه روزهای تلخ و شیرینی که داشتم

شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست